A közművelődés, mint mértékadó és mint mostoha gyerek

2020.09.05. 21:46

A tanulmány szerzője nem csak a közművelődés korszakonkénti ellentmondásos „jelentéseire”, hanem a kifejezés használatának vagy mellőzésének hátterére is szeretne rávilágítani.

Idegen nyelvre szinte lefordíthatatlan közművelődés kifejezéssel gyakran találkozhatunk, többnyire a hivatalos, ritkábban a személyes szóhasználatban, hol tágabb, hol szűkebb jelentéssel, de voltak/vannak a történelemnek olyan szakaszai is, amikor előtagját, a ’köz’ előtagot éppen száműzni igyekeztek mellőle, rendszerint politikai okokból. Használata vagy mellőzése tehát nem feltétlenül a használó, vagy használni akaró szubjektív belátástól függött. A szerző, T. Kiss Tamás A ’KÖZ’, A KÖZÖSSÉG ÉS A KÖZMŰVELŐDÉS KAPCSOLATAI A 19–21. SZÁZAD MAGYARORSZÁGÁN című írásában a Monarchia idejétől elindulva, a háború és a Kádár-korszak évein át vezeti az olvasót egészen napjainkig azon az úton, melyet a közművelődés, a köz és közösség jártak be Magyarországon. A tanulmányból kiderül, hogy a történelem időszalagja mennyire forr össze a kultúra és a közművelődés megítélésével és azoknak irányzataival.

https://epa.oszk.hu/02900/02936/00043/pdf/EPA02936_kultura_es_kozosseg_2019_04_005-014.pdf

 

 
vissza