Beszámoló szakmai műhelymunka eredményéről

2018.06.14. 17:57

Elkezdődött a szakmai munka

KUTATÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA, VÁLASZRA VÁRÓ KÉRDÉSEK
ÖSSZEGYŰJTÉSE A PARTNEREK BEVONÁSA UTÁN

A műhelymunka során beazonosításra kerültek azok a témakörök és célzott kutatási, felmérési kérdéskörök, amelyek a projekt szakmai-módszertani tevékenységeinek alapján képezik. A kutatási vizsgálatot – a teljesség igénye nélkül – az alábbi témakörök, illetve elemzési szempontok szerint javasolt felépíteni:

I. Megközelítések, fogalomértelmezések, vizsgálati modell definíciója
- A kutatási probléma, hipotézis (alapvető elemzési szempontrendszerre vonatkozó
összefüggések)
- Elemzési módszertani megközelítés bemutatása – a vizsgált társadalmi szegmens
(célcsoport) és a határon-átnyúló földrajzi terület makrogazdasági, kulturális
antropológiai, illetve kulturális gazdaságtani, nemzetközi összehasonlító elemzés (átfogó,
általános megközelítéssel)
- A vizsgálta társadalmi szegmens (kutatási, elemzési célcsoport) részletes bemutatása –
demográfiai, statisztika megközelítés módszertana (a sokaság definíciója), egyéni és
csoportos karakterisztikák, szükségletek, alapvető egyéni preferenciák és kulturális
fogyasztói piaci viselkedésük jellemzői, demográfiai jellemzők, társadalmi sajátosságok,
piaci
- Fogalomértelmezések – kultúrafogyasztás, kulturális termék, szolgáltatás; piac (hatókör,
statisztikai méret, gazdasági volumen, kereslet-kínálati dinamizmusok stb.), kulturális
szolgáltatási és üzemgazdasági értékteremtő folyamatok a célcsoport számára kínálatot
biztosító kulturális és kreatív ipari szereplők esetében stb.
vissza