Helyi identitás és integráció

2021.07.05. 21:34

Mitől érzik magukat otthon egy kistelepülésen élők Kelet-Magyarországon? Mennyiben lehet a kultúra az integráció eszköze? Erre keresi a választ ez a tanulmány.

Kerülő Judit és Béres Zsuzsa tanulmánya egy kelet-magyarországi kisváros példáján keresztül mutatja be, hogy mitől érzik magukat jól a helyiek. Kitérnek arra, milyen szerepet játszik integrációjukban a földrajzi fekvés, a település múltja, gazdasági helyzete, jelene, milyen jellegzetességei vannak, milyen tényezők segítik elő integrációjukat. A kutatásukat kvalitatív módszerrel végezték, eredményeink azt igazolják, hogy a vizsgált település esetében a területiséget, a települési méretet, adottságokat felülírja az önkormányzati menedzsment szerepe, kapcsolata, innovációs lehetősége. Arról is szólnak tanulmányukban, hogy hogyan válhat a kultúra integrációs eszközzé egy olyan településen, mint Kisvárda.

https://epa.oszk.hu/02900/02936/00045/pdf/EPA02936_kultura_es_kozosseg_2020_02_085-098.pdf
vissza