Hiedelmeink, ősidőkben gyökerező szokásaink az antropológus szemével

2020.12.22. 20:32

Miért kell átemelnünk a menyasszonyt a küszöbön? Miért adunk sokszor nevet szeretett autónknak? Miért viszünk szinte kötelező jelleggel bort és virágot a vendégségbe? Miért kerülünk szigorú tabuként egyes beszédtémákat? Ilyen és ehhez hasonló, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő szokások szövik át mindennapi életünket.

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor az archaikus tudatformákat kutatja, rendszeres előadói az ELTE és a MOME kurzusainak. Az alábbi tanulmányban röviden bemutatnak néhányat a kulturális antropológiában leggyakrabban említett archaikus tudatformák közül. Így kerül említésre a mágia, az animizmus, a totemizmus, a tabu, a sámánizmus, az áldozat/áldozás, a beavatás, a titkos férfi és női társaságok, a matriarchátus/patriarchátus, a matrilineáris/patrilineáris leszármazás, a matrilokális/patrilokális letelepedés, a nemzetség, az endogámia/exogámia, az archaikus jogszokások, a reciprocitás, a rabszolgaság, a politeizmus, a szent helyek, a rítusok és a mítoszok jelenségköre, s néhány példán keresztül az is, hogy ezek miképpen vannak jelen a mai társadalmak életében is, (a továbbélésnek négy különböző formáját különböztetve meg).

https://epa.oszk.hu/02900/02936/00045/pdf/EPA02936_kultura_es_kozosseg_2020_02_117-128.pdf

 

 
vissza