Kultúrafogyasztási pillanatkép - kutatása

2018.10 .20. 08:31

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00135 számú, „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben” című projekt keretében megkezdődött kutatásunk.

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00135 számú, „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben” című projekt keretében megkezdődött kutatásunk. A kutatás elsődleges célja, hogy az érintett térségek fiataljainak kultúrafogyasztási szokásait vizsgálja. Hogyan alakult át a digitális világ térhódításával az ahogyan és amit fogyasztanak a fiatalok? Mit értnek egyáltalán kultúra alatt és hol vannak azok a pontok, ahol a szakemberek be tudnak avatkozni és befolyásolni tudják ezeket a szokásokat? A kvantitatív és kvalitatív módszereket alkalmazó kutatás első lépése a kérdőíves felmérés, mely online elérhető.

A kvantitatív kutatáshoz használt kérdőív összeállításához először szükséges az ún. félig strukturált interjúkat lefolytatni. Az interjúalanyok a célcsoportba tartozó, 15-18 éves nyíregyházi fiatalok lesznek, így a kutatás szempontjából releváns információkhoz juthatunk hozzá. Az interjú témája és fő kérdése tulajdonképpen a kutatás fő kérdése. Azaz, azt kívánjuk megkérdezni interjúalanyainktól, hogy
vissza