Magyar kultúra napja 2019.

2019.01.22. 19:20
Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején, 1823 januárjában írta hazafias költészetének legnagyobb remekét, a Hymnust, amelynek kéziratát 1823. január 22-én tisztázta le. A költemény először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurora című folyóiratában jelent meg, a kéziraton még szereplő a Magyar nép zivataros századaiból alcím nélkül, de 1832-ben, Kölcsey munkáinak első kötetében már a szerző által adott alcímmel látott napvilágot.
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én a magyar kultú­ra napját, az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évez­redes hagyomá­nya­ink­nak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Bár a magyar nemzeti kultúra mindennapjaink része kell legyen, ez az ünnep azok életébe is becsempészi a kultúrát, akik nehezen férnek hozzá.

A Magyar Művészeti Akadé­mi­ához kötődő programok színes palettát sorakoztatnak fel a magyar kultúra szereplőinek közreműködésével.
A programok listája az alábbi linken elérhető.vissza