Mi a kultúra, mi a közösség? - Műhelymunka fiatalokkal és szakemberekkel

2018.06.16.

A Tabulapláza Alapítvány EFOP 5.2.2-17-2017-00135 számú projektjében, június hónapban két alkalommal került sor olyan műhelymunkára, melyben a fiatalok maguk is részt vehettek.

Nemzetközi és hazai kutatások igazolják, hogy az ifjúság körében a kultúra, a kulturális szokások az elmúlt évtizedek során folyamatosan átalakulnak, változnak. A hagyományos kulturális intézmények látogatása folyamatosan csökken, a kultúra ápolása, a hagyományőrzés ennél a korosztálynál csökkenő fontosságú, ami azért veszélyes, mivel a kultúra megőrzése, fenntartása nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább. Az ifjúság kultúrára fordított ideje döntően a szabadidőre fordított idővel esik egybe. A kutatások szerint az ifjúság körében az infokommunikációs eszközök használatára fordítják a legtöbb időt, az okostelefonok, számítógép-használatára – amely már felülmúlja a tévénézést is –, azonban a szimbolikus kultúrára fordított idő igen alacsony, a hagyományos kulturális helyszínek látogatása folyamatosan csökken. A fiatalok egyrészt otthon, magányosan, a digitális eszközök használatával töltik el az idejüket, ezek segítségével kommunikálnak a külvilággal, másrészt közösségi együttlét helyszíneként kocsmát, kávéházat, borozót választanak. A szabadidős tevékenységek között a kultúrával kapcsolatos tevékenységek, az arra fordított idő folyamatosan csökken. Összességében a közélet és a közösségi kapcsolatok iránt egyre kevésbé érzékeny ifjú korosztály képe rajzolódik ki előttünk, ahol a közösségi kötődések jellemzően a formális iskolarendszertől eredtek, s az iskola elhagyása után rohamosan épülnek le. Az iskola és a munka világa közötti légüres tér a posztadoleszcens életciklus meghatározó mezője. A közösségi kapcsolatok leépülése a közösségi terek szűkülése a 19-29 éves korosztály bezáródásához, atomizálódásához vezethet.

Jelen projekt keretében olyan civil szervezetek fognak össze, akik célul tűzték ki a fiatalok és a kultúra közötti kapcsolat erősítését, a magyar kultúra ápolását, a fiatalok kulturális szokásainak változtatását, olyan alternatív és innovatív módszerek, megoldások felkutatását és bevezetését, amely által a fiatalok érdeklődése felkelhetővé válik a kultúra iránt.

A műhelymunka során manuális tevékenységek végzése mellett kezdeményeztek szakembereink párbeszédet a fiatalokkal arról, mit jelent számukra a kultúra.
vissza