Mit jelent számodra a kultúra? - kutatási interjúk

2019.10.11.

A kvanitatív kutatáshoz használt kérdőív összeállításához először félig strukturált interjúkat folytattunk. Az interjúalanyok a célcsoportba tartozó, 15-18 éves nyíregyházi fiatalok voltak, így a kutatás szempontjából releváns információkhoz jutottunk hozzá.

Az interjú témája és fő kérdése tulajdonképpen a kutatás fő kérdése. Azt kérdeztük interjúalanyainktól, mit jelent számukra a kultúra, hol találkoznak a kultúrával, illetve mennyire fontos, hogy találkozzanak a kultúrával. A válaszok sok tekintetben hasonlóak voltak, azonban fontos eltérések is megmutatkoztak a fiatalok gondolkodásmódjában. Alább közöljük az interjúk kivonatos verzióját.

1. interjúalany
A kultúra számomra a szellemi, művészeti értékeket jelenti, amelyeket egy társadalom hoz létre. Ezek lehetnek a népcsoportok sajátosságai, ami rájuk jellemző. Szerintem fontos a kultúra megőrzése, mert minden, amit a civilizáció kialakulása során megtanultunk, elsajátítottunk, megalkottunk, vagy értelmet adtunk neki része a kultúrának. Lehet az egy kép, festmény vagy szobor. Naponta találkozunk vele, az utcán, kiállításokon, iskolában, történelem és irodalom órán, ének órán, könyvekben. Fontosnak
tartom, hogy az ember mindig művelődjön.

2. interjúalany
A kultúra jelentheti szerintem az emberek viselkedésmódját, beszédét, cselekedeteit többek között. Ide tartoznak még a művészeti ágazatok, vagy egyéb szellemi értékek is. Sok helyen,

mondjuk iskolában, munkahelyen, tv-ben, interneten találkozunk vele. Szerintem nagyon fontos, mert hozzájárul a társadalom egészséges szellemi fejlődéséhez.

3. interjúalany
Jelentheti a kikapcsolódást, művelődést, színházat, szépirodalmat, zenét, a beszéd. Szinte bárhol lehet vele találkozni. Azért fontos, mert a tudást ezzel lehet gyarapítani.

4. interjúalany
A különböző csoportok, legyen az akár népek, akár internetes közösségek, ezek szokásai, viselkedési módjai tartoznak a kultúrába. Találkozhatunk vele az iskolában, családi, vagy baráti körökben, és akár internetes csoportokban is. A különböző kultúrákkal rengeteg új embert lehet megismerni, viselkedési szokásokkal gazdagodunk, ezért mindenképpen nevelő feladata van.

5. interjúalany
A kultúrába tartozhat az elegancia, az erkölcsösség, az illedelmesség, színház, koncert, de találkozhatunk viselkedési kultúrával a buszon, boltban, amit mindenhol be kell tartani. A kortársak körében ez hiányzik, és fontos lenne szerintem ezt gyarapítani.

6. interjúalany
Ide tartozik a viselkedési szokás, népcsoportok hagyományainak megőrzése, vagy az erkölcsi példamutatás. Találkozhatunk vele otthon, baráti társaságban, vagy iskolában. Szerintem nevelő szándéka van, fontos, hogy az ember minél műveltebb, kulturáltabb legyen.

7. interjúalany
A kultúra részét képezi a zene, néptánc, népviselet, minden, ami az országot jelképezi, akár a zászló, címer, egy nevezetes szobor, vagy épület is. De lehet még a társadalomtól elvárt dolgok az étkezést, vagy a beszédet illetően.

 

 
vissza