Infoblokk

Széchenyi 2020 - Európai Unió Európai Szociális Alap - Befektetés a jövőbe

a kedvezményezett neve: Tabulapláza Alapítvány
a projekt címe: "Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben"
a szerződött támogatás összege: 49.968.500 Ft
a támogatás mértéke: 100 %
a projekt tartalmának bemutatása:
"A társadalmat alapvetően megváltoztatta az elmúlt évtizedek digitális forradalma, melyben leginkább érintett demográfiai csoportot a fiatalok jelentik. Az első változás az otthoni internet általánossá válása jelentette, a második az okostelefonok elterjedése. Ezek a változások jelentősen átalakították a mindennapi tevékenységeket, életet, melynek szerves része a kulturális fogyasztás is. Nemzetközi és hazai kutatások igazolják, hogy az ifjúság körében a kultúra, a kulturális szokások az elmúlt évtizedek során folyamatosan átalakulnak, változnak. A hagyományos kulturális intézmények látogatása folyamatosan csökken, a kultúra ápolása, a hagyományőrzés ennél a korosztálynál csökkenő fontosságú, ami azért veszélyes, mivel a kultúra megőrzése, fenntartása nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább. Az ifjúság kultúrára fordított ideje döntően a szabadidőre fordított idővel esik egybe. A kutatások szerint az ifjúság körében az infokommunikációs eszközök használatára fordítják a legtöbb időt, az okostelefonok, számítógép-használatára – amely már felülmúlja a tévénézést is – , azonban a szimbolikus kultúrára fordított idő igen alacsony, a hagyományos kulturális helyszínek látogatása folyamatosan csökken.  A fiatalok egyrészt otthon, magányosan, a digitális eszközök használatával töltik el az idejüket, ezek segítségével kommunikálnak a külvilággal, másrészt közösségi együttlét helyszíneként kocsmát, kávéházat, borozót választanak.  A szabadidős tevékenységek között a kultúrával kapcsolatos tevékenységek, az arra fordított idő folyamatosan csökken.
Jelen projekt keretében olyan civil szervezetek fognak össze, akik célul tűzték ki a fiatalok és a kultúra közötti kapcsolat erősítését, a magyar kultúra ápolását, a fiatalok kulturális szokásainak változtatását, olyan alternatív és innovatív módszerek, megoldások felkutatását és bevezetését, amely által a fiatalok érdeklődése felkelhetővé válik a kultúra iránt. A támogatást igénylő a Tabulapláza Alapítvány,  együttműködő partnerek:  a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség  - Csemadok Szepsi Alapszervezete, a Nadácia pre budúcnosť - A Jövőért Alapítvány, a ”Korrespondens” Közhasznú Alapítvány, valamint a Pro Cultura Subcarpathica.  
A szakmai tevékenységek egyik része a helyzetelemzés felméréshez kapcsolódik: a nemzetközi tapasztalatok, helyzet megismertetése érdekében szakmai konferencia megrendezésére kerül sor, külső EU tagországbeli szakértő bevonásával, 50 fő részére. A nemzetközi hálózatépítés érdekében a három érintett ország (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna) területén, hasonló tevékenységgel, céllal működő szervezetek felkutatása, kapcsolatfelvétel és tartás valósul meg, ezen kívül az eddig elkészült tanulmányok, kutatások összegyűjtése is megtörténik, amely a támogatást igénylő honlapján elérhetővé válik.  A tevékenységek másik része az ifjúsági kultúra területén ajánlások kialakításához illeszkedik: elkészül a kutatási terv, kérdőívvel együtt, illetve megvalósul a célcsoport keretében (magyar és szlovák partnerek működési területén a 15-18 éves korosztály keretében 100-100 fő kérdőív módszerrel történő lekérdezése, kiértékelése).  A jó gyakorlatok megismerése érdekében a szakemberek számára 8 db tanulmányút megszervezése történik, ahol tapasztalatokat szerezhetnek azokról a már működő intézményekről, módszerekről, amelyekben sikerült az ifjúság számára a kulturális lehetőségeket megteremteni, sikeresen működnek. A résztvevő partnerekkel közös munka és együttműködés, valamint további szakemberek bevonása érdekében különböző szakmai megbeszélések megszervezésére is sor kerül: 12 db műhelymunka, 1 db szakmai fórum, 1 db kompetenciafejlesztő tréning, 1 db tréning a tapasztalatok megosztása érdekében.  A projekt keretében összeállításra kerülő tanulmányok: kutatási zárójelentés, a szakmai ajánlások megfogalmazása, mindkét tanulmány négy nyelven (magyar, szlovák, ukrán és angol) készül.
A projekt fontos része az eredmények széles körben történő megismertetése, ennek érdekében: honlap fejlesztés valósul meg, amelyen többek között a készülő tanulmányok elérhetővé válnak, illetve a tanulmányhoz kapcsolódóan kiadvány összeállítására is sor kerül, egy szakmai konferencia szervezésére is megvalósul elismert szakemberek közreműködésével. Ezen kívül figyelemfelhívó kampány, illetve a tanulmányutakhoz és a konferenciához kapcsolódó tv felvétel készül."
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31
a projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00135